Periode: 2019

Jaar geselecteerd: 2019

2022 2021 2020 2019

Raad West Betuwe kiest voor verbouw gemeentehuis

18 december 2019

De raad West Betuwe kiest voor aanbouw- en verbouw van het gemeentehuis. Met een meerderheid van 19 stemmen, is dit tijdens de raadsvergadering van 17 december besloten.

Lees meer

Raadsvergadering 17 december

18 december 2019

Op 17 december was de laatste raadsvergadering van 2019. Een volle vergadering, met op de agenda onder andere de beëdiging van Frank Broedelet (VVD), de (t)huisvesting, de APV en het afscheid van raadslid Jos Rietbergen (VWB).

Lees meer

Servaas Stoop: De nieuwe burgemeester van gemeente West Betuwe

11 december 2019

Op 22 november is onze nieuwe burgemeester, Servaas Stoop, beëdigd. In een interview vertelt hij meer over zichzelf. Wat vindt hij zo mooi aan de gemeente West Betuwe? En hoe ziet hij zijn rol als burgervader?

Lees meer

10 december: Speeddaten met de raad West Betuwe

03 december 2019

Op 10 december speeddaten leerlingen van de Lingeborgh in Geldermalsen met de raad van gemeente West Betuwe. Van 19.30 tot 22.00 uur gaan raadsleden op de school om de tafel met ruim 50 maatschappijkundeleerlingen. Jongeren maken op deze manier kennis met de lokale politiek.

Lees meer

Beeldvorming op 28 november

03 december 2019

Op 28 november vergaderde de raad West Betuwe in De Schildkamp in Asperen. Hier vonden drie verschillende voorrondes tegelijk plaats. Deze gingen over de APV, de (t)huisvesting van de gemeente West Betuwe en recreatie & toerisme. Bekijk hier een korte terugblik.

Lees meer

Raadsvergadering 26 november

27 november 2019

Op 26 november was de raadsvergadering uit de novembercyclus. Dit was de eerste vergadering van de raad die de nieuwe burgemeester voorzit. Een volle agenda, met insprekers tijdens het raadspreekuur, de beëdiging van Hennie Challik als raadslid (PvdA) en het afscheid van Edwin Loeff (VVD). Lees het korte verslag hier.

Lees meer

De APV van gemeente West Betuwe

25 november 2019

Op 19 februari heeft de raad de APV van West Betuwe geharmoniseerd vastgesteld. Maar wat vinden de inwoners en ondernemers hier van? Het college heeft dit op verzoek van de raad onderzocht. Op 28 november krijgen de raadsleden uitleg over het onderzoek en de resultaten.

Lees meer

Recreatie en toerisme in de gemeente West Betuwe. Praat mee!

21 november 2019

Een van de beeldvormende voorrondes van de raad West Betuwe op donderdag 28 november staat in het teken van recreatie en toerisme. Voor de nieuwe gemeente West Betuwe is namelijk een beleidsvisie recreatie en toerisme nodig. In De Schildkamp in Asperen gaan raadsleden, inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners hierover in gesprek. Wat vinden zij belangrijk op dit gebied?

Lees meer

De nieuwe burgemeester van gemeente West Betuwe

09 oktober 2019

De gemeenteraad West Betuwe beveelt de heer S. (Servaas) Stoop aan als nieuwe burgemeester van de gemeente West Betuwe. Dit is tijdens een extra raadsvergadering op 8 oktober bekendgemaakt door Lourens van Bruchem, voorzitter van de vertrouwenscommissie.

Lees meer

Ontwikkeling van het Heuffterrein in Vuren - Beeldvorming 15 oktober

04 oktober 2019

In het kader van gebiedsgericht ontmoeten vergadert de raad op 15 oktober in Vuren. Hier is een beeldvormende avond georganiseerd, die in het teken staat van het Heuffterrein. Dit is een gebied langs de dijk bij Vuren, waar vroeger een actieve steenfabriek stond. Nu staan alleen de oude steenovens en schoorsteen nog overeind. De raad, inwoners van Vuren en andere geïnteresseerden krijgen op 15 oktober meer te horen over de plannen voor het gebied en kunnen hier zelf over meepraten.

Lees meer

Kerngericht werken in de gemeente West Betuwe

26 september 2019

De beeldvormende avond van de raad West Betuwe op 1 oktober staat in het teken van kerngericht werken. Een belangrijk begrip in de gemeente West Betuwe. Ze wil haar inwoners namelijk betrekken bij het verhogen van de leefbaarheid in de kernen, maar ook bij de ontwikkeling en harmonisering van beleid.

Lees meer

Veiligheid in de gemeente West Betuwe

18 september 2019

Op 17 september vond in Het Nut in Beesd de beeldvormende Veiligheidsavond van de gemeenteraad plaats. Binnenkort moet namelijk het veiligheidsbeleid voor de gemeente West Betuwe op- en vastgesteld worden. Tijdens de avond gingen raadsleden, de burgemeester en de wethouders daarom in gesprek met veiligheidspartners en inwoners van de gemeente. Want wat vinden zij eigenlijk belangrijk op het gebied van veiligheid?

Lees meer

Programma Veiligheidsavond 17 september

10 september 2019

Op 17 september organiseert de raad West Betuwe een Veiligheidsavond in Het Nut in Beesd. De raad stelt binnenkort namelijk een nieuw veiligheidsbeleid vast en wil daarvoor informatie ophalen bij veiligheidspartners en natuurlijk ook bij de inwoners van de gemeente West Betuwe. Komt u ook?

Lees meer

Een stad bouwen in de raadszaal

09 september 2019

Van september tot en met november wordt de raadszaal van de gemeente West Betuwe druk bezocht door onze jonge gemeente-inwoners. Leerlingen uit groep 7 van verschillende basisscholen uit de gemeente gaan namelijk aan de slag met het educatieve spel Democracity. Zittend op de stoelen van de raadsleden bouwen ze samen aan hun eigen stad. Zo nemen ze een kijkje in de keuken van de gemeenteraad en de democratische besluitvorming.

Lees meer

Oordeelsvorming op 10 september in raad West Betuwe

05 september 2019

Dinsdag 10 september vinden twee oordeelsvormende voorrondes tegelijk plaats. Op de agenda staan verschillende onderwerpen. Wij hebben er een aantal voor u op een rij gezet.

Lees meer

Het Sociaal Domein. Wat is dat eigenlijk?

04 september 2019

Op dinsdag 3 september vond de kennismarkt Sociaal Domein plaats in Het Klokhuis in Beesd. De raadsleden van West Betuwe maakten zo kennis met dit domein en de professionals en ervaringsdeskundigen erbinnen. Het was een drukbezochte en zeer geslaagde avond!

Lees meer

Programma Kennismarkt Sociaal Domein 3 september

27 augustus 2019

Op 3 september maakt de raad kennis met het sociaal domein. In Het Klokhuis in Beesd hebben we een leuk en leerzaam programma georganiseerd. Zo kunnen de raadsleden, professionals en ervaringsdeskundigen uit het sociaal domein elkaar leren kennen en van elkaar leren.

Lees meer

Veiligheidsavond op 17 september. Kom ook!

17 juli 2019

Veiligheid maken we samen. Denk jij ook mee? Kom dan naar de veiligheidsavond op dinsdag 17 september in Het Nut in Beesd. De raad van West Betuwe stelt binnenkort een nieuw veiligheidsbeleid vast en haalt daarvoor informatie op bij de veiligheidspartners, inwoners en ondernemers van de gemeente. Jij kunt dus invloed uitoefenen op de veiligheid in je eigen buurt!

Lees meer

Kennismarkt Sociaal Domein - 3 september

10 juli 2019

Schrijf de datum alvast in uw agenda! Op 3 september organiseert de gemeenteraad een kennismarkt met het sociaal domein. Tijdens deze avond delen partners en ervaringsdeskundigen binnen het sociaal domein hun kennis met de raads- en burgerleden. Ook voor u als inwoner interessant!

Lees meer

Zomerreces Raad West Betuwe

03 juli 2019

Op dinsdag 2 juli is tijdens de raadsvergadering de Perspectiefnota, inclusief 5 amendementen en 3 moties, vastgesteld door de raad van West Betuwe. Het college kan op basis daarvan aan de slag met het begrotingsprogramma 2020, die in de raad van 7 november dit jaar wordt behandeld. Voor de raad was dit de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. De eerstvolgende politieke avond is op 3 september!

Lees meer