16 juni: Raad West Betuwe in gesprek met inwoners over A2

Gepubliceerd op: 09 juni 2021 15:55

Op woensdag 16 juni praat de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe over de ontwikkelingen in het project MIRT A2 Deil-Vught. Dit project gaat over de verbetering van de doorstroming en de verkeersveiligheid op de A2. Tijdens de informatiebijeenkomst deelt het Programma A2 Deil-Vught de stand van zaken in het project en het proces voor het komende halfjaar. De raad nodigt inwoners en ondernemers uit om mee te luisteren en praten. Aanmelden kan via griffie@westbetuwe.nl. De bijeenkomst is digitaal en begint om 20.00 uur.

Het project MIRT A2 Deil-Vught loopt al langere tijd. Er zijn maatregelen nodig om de doorstroming en verkeersveiligheid op deze weg te verbeteren. Hiervoor zijn verschillende oplossingen onderzocht. Uiteindelijk stelde het Programma A2 Deil-Vught een maatregelenpakket samen om de problemen op de A2 aan te pakken. Eén van de maatregelen is de verbreding van de A2 bij Waardenburg naar twee keer vier rijstroken.

Het maatregelenpakket heet de voorkeursbeslissing en ligt vast in de ontwerpstructuurvisie. De minister van Infrastructuur en Waterstaat stelde de ontwerpstructuurvisie onlangs vast. Deze ligt nu ter inzage (van 9 juni t/m 20 juli).

Zienswijzeprocedure

Vanaf woensdag 9 juni komen alle documenten die bij de voorkeursbeslissing horen ter inzage te liggen. Zowel digitaal als op papier. Dit gaat om de ontwerpstructuurvisie, het milieueffectrapport (MER) en andere onderliggende documenten. Iedereen die dat wil, kan via het indienen van een zienswijze zijn mening geven over de voorgenomen maatregelen.

Op de website vindt u vanaf woensdag 9 juni alle documenten die bij de zienswijzeprocedure horen: www.platformparticipatie.nl/a2deilvught. Ook vindt u hier meer informatie over de manieren waarop u een zienswijze kunt indienen.

Praat mee op 16 juni

Tijdens de informatiebijeenkomst op 16 juni krijgen raadsleden en andere aanwezigen informatie over de stand van zaken in het project. Ook gaat de projectgroep van MIRT A2 in op het proces voor het komende halfjaar.

Wilt u meepraten tijdens de digitale bijeenkomst op 16 juni? Aanmelden kan tot dinsdag 15 juni 12.00 uur via griffie@westbetuwe.nl. Vermeld hierbij uw naam, telefoonnummer en adresgegevens. U kunt ook een schriftelijke reactie insturen.

De bijeenkomst wordt daarnaast live uitgezonden. Als u alleen mee wilt luisteren, kunt u vanaf 20.00 uur de livestream volgen.