15 februari: Raad en inwoners in gesprek over Gastvrije Waaldijk

Gepubliceerd op: 10 februari 2022 09:02

Gastvrije Waaldijk

Op dinsdag 15 februari staat vanaf 20.00 uur het onderwerp Gastvrije Waaldijk op de agenda van de gemeenteraad. In deze bijeenkomst gaan inwoners en belanghebbenden met de gemeenteraad in gesprek over de inrichting van de Gastvrije Waaldijk. Namens Waterschap Rivierenland zijn hier ook projectmedewerkers van het project Gastvrije Waaldijk en de dijkversterkingsprojecten Gorinchem-Waardenburg en Tiel-Waardenburg bij.

De bijeenkomst is hybride. Dat betekent dat u hier zowel digitaal als fysiek bij aanwezig kunt zijn. Het fysieke deel is in de aula van de Lingeborgh in Geldermalsen (Laan van Leeuwenstein 2, Geldermalsen). Hier kunnen maximaal 60 personen aanwezig zijn. Als dit aantal plaatsen vergeven is, kunt u altijd digitaal meedoen. 

Wilt u aanwezig zijn bij deze avond? Meld u dan aan via griffie@westbetuwe.nl, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en voorkeur voor fysiek of digitaal. U ontvangt dan een uitnodiging met meer informatie.