11 mei: Huisvesting arbeidsmigranten in de gemeente West Betuwe

Gepubliceerd op: 04 mei 2021 13:45

In de gemeente West Betuwe werken ongeveer 2.500 arbeidsmigranten. In het oogst- en plukseizoen zijn dit er zelfs nog 2.000 meer. Deze arbeidsmigranten hebben een plek nodig om tijdelijk te wonen. Daar stelt de gemeente een beleid voor op. Op dinsdag 11 mei praat de gemeenteraad hierover in een digitale oordeelsvormende vergadering. De raad nodigt inwoners en ondernemers uit om deze avond in te spreken over dit onderwerp.

Op dinsdag 9 maart sprak de gemeenteraad al met inwoners en ondernemers over het beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten. In het beleidsplan staan regels voor de woningen en woonomstandigheden van arbeidsmigranten in de gemeente West Betuwe. Dit beleid zorgt voor duidelijkheid over wat wel en niet mag. Het draagt bij aan goede en veilige huisvesting. Volgens de planning neemt de gemeenteraad op 25 mei een besluit over het beleid huisvesting arbeidsmigranten.

De raadsleden gaan op 11 mei met elkaar in debat over het verder ontwikkelde beleidsplan. Dit doen ze in een digitale oordeelsvormende vergadering. Inwoners en ondernemers kunnen die avond nog steeds invloed uitoefenen op het besluit van de raad. Aan het begin van de vergadering is er tijd voor hen om in te spreken. Zo kunnen zij hun standpunt delen met de raadsleden.

Alle insprekers krijgen op 11 mei spreektijd. Maar het uiteindelijke debat tussen de raadsleden over de huisvesting arbeidsmigranten vindt mogelijk pas plaats op 18 mei. Dit komt door de volle agenda op 11 mei. Zowel op 11 als 18 mei is de vergadering live te volgen.

Aanmelden

Inspreken kan door deel te nemen aan de digitale vergadering. Maar u kunt ook schriftelijk uw standpunt delen met de gemeenteraad. Aanmelden of een schriftelijke inspraakreactie opsturen kan tot maandag 10 mei 12.00 uur via griffie@westbetuwe.nl. Vermeld hierbij ook uw naam en telefoonnummer.

Wilt u alleen meekijken? De vergadering start om 20.00 uur en is live te volgen. Het onderwerp huisvesting arbeidsmigranten is agendapunt 7.