VergaderingVergadering van Presidium
Datum: 28-06-2021 20:30 uur
Voorzitter: Jos van Maanen
Griffier: Hans van der Graaff


Videovergadering 2 (Zoom)
0
1
2
2
6
4
1
1
0
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage