VergaderingVergadering van Presidium
Datum: 22-02-2021 20:00 uur
Voorzitter: Jos van Maanen
Griffier: Hans van der Graaff


Videovergadering 1 (Zoom)
0
1
2
1
15
4
2
0
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage