VergaderingVergadering van Presidium
Datum: 20-09-2021 20:00 uur
Voorzitter: Jos van Maanen
Griffier: Koen Steenbergen


Extern
0
1
2
0
15
5
1
0
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage