VergaderingVergadering van Presidium
Datum: 15-11-2021 20:00 uur
Voorzitter: Jos van Maanen
Griffier: Koen Steenbergen


Videovergadering 1 (Zoom)
0
1
2
0
15
5
6
1
1
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage