VergaderingVergadering van Presidium
Datum: 19-10-2020 20:00 uur
Voorzitter: Jos van Maanen
Griffier: Koen Steenbergen


Raadzaal
20:00 0
1
2
10
5
0
0
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage