VergaderingVergadering van Oordeelsvorming Voorronde 2
Datum: 09-02-2021 20:00 uur
Voorzitter: Teus Kool
Griffier: Conny Smeekes


Videovergadering 2 (Zoom)
0
1
0
2
3
1
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage