VergaderingVergadering van Oordeelsvorming Voorronde 2
Datum: 10-12-2020 20:00 uur
Voorzitter: Frank Broedelet
Griffier: Hans van der Graaff


Videovergadering 2 (Zoom)
0
1
0
2
2
17
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage