Vergadering



Vergadering van Oordeelsvorming Voorronde 2
Datum: 08-10-2019 20:30 uur


Kuipershof 4
Voorzitter: Vic Bogerman
Griffier: Elisabeth Nijdam
0
1
0
3
17
4
5
23.00 uur (uiterlijk) 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage