VergaderingVergadering van Oordeelsvorming Voorronde 1
Datum: 12-01-2021 20:00:00 uur


Videovergadering 1 (Zoom)
0
1
3
16
9
3
10
4
6
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage