VergaderingVergadering van Oordeelsvorming Voorronde 1
Datum: 13-10-2020 20:00 uur
Voorzitter: Vic Bogerman
Griffier: Koen Steenbergen


Raadzaal
0
1
0
2
5
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage