VergaderingVergadering van Oordeelsvorming Voorronde 1
Datum: 10-09-2019 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Frank Broedelet
Griffier: Koen Steenbergen
20.00 uur 0
1
0
4
0
9
7
2
22.30 uur (uiterlijk) 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage