VergaderingVergadering van Klankbordgroep huisvesting raad/griffie
Datum: 01-09-2021 20:00 uur
Voorzitter: Jos Rietbergen
Griffier: Koen Steenbergen


De Pluk
0
0
0
0
0
0
Algemene bijlage
Agenda vergadering klankbordgroep Raad d.d. 1.9.2021 (27.8) (pdf, 159.49 KB)
IN095 Voortgangsrapportage programma (T)huisvesting (pdf, 79.64 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage