VergaderingVergadering van Informatie en Ontmoeten 2 (Beeldvorming)
Datum: 05-01-2021 20:00 uur
Voorzitter: Vic Bogerman
Griffier: Koen Steenbergen


Videovergadering 2 (Zoom)
1
5
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage