VergaderingVergadering van Informatie en Ontmoeten 2 (Beeldvorming)
Datum: 02-02-2021 20:00:00 uur
Voorzitter: Jan de Geus
Griffier: Conny Smeekes


Videovergadering 2 (Zoom)
1
6
8
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage