VergaderingVergadering van Informatie en Ontmoeten 2 (Beeldvorming)
Datum: 06-10-2020 20:00 uur
Voorzitter: Frank Broedelet
Griffier: Conny Smeekes


Videovergadering 2 (Zoom)
1
10
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage