VergaderingVergadering van Informatie en Ontmoeten 2 (Beeldvorming)
Datum: 04-02-2020 20:00 uur


Algemene bijlage
beleidskader zonneparken West Betuwe (pdf, 613,94 KB)
Informatienota BV Beleidskader Zon 4 februari 2020 (pdf, 133,16 KB)
Raadsvoorstel tot vaststelling beleidskader Zon (pdf, 510,56 KB)
toelichting beleidskader zonneparken West Betuwe (002) (pdf, 340,88 KB)
Agenda Beeldvorming Beleidskader Zon 04-02-2020 (pdf, 151,11 KB)
Presentatie beleidskader zon beeldvormende avond 04-02-2020 (pdf, 1,24 MB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage