VergaderingVergadering van Informatie en Ontmoeten 2 (Beeldvorming)
Datum: 04-02-2020 20:00 uur


Algemene bijlage
beleidskader zonneparken West Betuwe (pdf, 613.94 KB)
Informatienota BV Beleidskader Zon 4 februari 2020 (pdf, 133.16 KB)
Raadsvoorstel tot vaststelling beleidskader Zon (pdf, 510.56 KB)
toelichting beleidskader zonneparken West Betuwe (002) (pdf, 340.88 KB)
Agenda Beeldvorming Beleidskader Zon 04-02-2020 (pdf, 151.11 KB)
Presentatie beleidskader zon beeldvormende avond 04-02-2020 (pdf, 1.24 MB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage