VergaderingVergadering van Informatie en Ontmoeten 2 (Beeldvorming)
Datum: 02-06-2020 20:00 uur
Voorzitter: Vic Bogerman
Griffier: Koen Steenbergen


Videovergadering 2 (Zoom)
5
0
Algemene bijlage
Agenda beeldvorming Wegen Beheerplan 02-06-2020 (pdf, 117,45 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage