VergaderingVergadering van Informatie en Ontmoeten 2 (Beeldvorming)
Datum: 07-05-2019 20:30 uur


Kuipershof 4
Voorzitter: Vic Bogerman
Griffier: Conny Smeekes
2
4
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage