VergaderingVergadering van Informatie en Ontmoeten 2 (Beeldvorming)
Datum: 01-10-2019 20:00 uur


Algemene bijlage
Programma Beeldvorming Kerngericht werken 1-10-2019 (pdf, 305,28 KB)
Informatienota Kerngericht werken (pdf, 251,81 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage