VergaderingVergadering van Informatie en Ontmoeten 1 (Beeldvorming)
Datum: 05-01-2021 20:00:00 uur
Voorzitter: Frank Broedelet
Griffier: Conny Smeekes


Videovergadering 1 (Zoom)
1
6
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage