VergaderingVergadering van Informatie en Ontmoeten 1 (Beeldvorming)
Datum: 04-02-2020 20:00 uur


Algemene bijlage
Agenda beeldvorming Harmonisatie Groen Beleid 04-02-2020 (pdf, 155.89 KB)
Informatienota doelbeschrijving Groenbeleidsplan (pdf, 227.62 KB)
Presentatie BV Harmonisatie groenbeleid gemeente West Betuwe (pdf, 1.61 MB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage