VergaderingVergadering van Informatie en Ontmoeten 1 (Beeldvorming)
Datum: 03-11-2020 20:00 uur
Voorzitter: Jan de Geus
Griffier: Koen Steenbergen


Videovergadering 1 (Zoom)
1
4
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage