VergaderingVergadering van Informatie en Ontmoeten 1 (Beeldvorming)
Datum: 05-03-2019 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Vic Bogerman
Griffier: Robbert Peek
1
0
1
7
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage