VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 09-07-2024 17:00 uur
Voorzitter: Servaas Stoop
Griffier: Hans van der Graaff


Raadzaal
0
0
0
1
0
0
0
0
0
11
3
13
5
2
0
0
Algemene bijlage
20240705-Beantwoording-raadsvragen-conceptjaarrekening-1e-bestuursrapportage-en-perspectiefnota (pdf, 282,51 KB)
20240705-Bijlage-Aanvullende-uitleg-systematiek-verlies-en-winstneming-grondexploitaties (pdf, 97,98 KB)
20240624-Raadsvragen-Dorpsbelangen-conceptjaarrekening-1e-bestuursrapportage-en-perspectiefnota (pdf, 93,72 KB)
20240625-Raadsvragen-LLB-conceptjaarrekening-1e-bestuursrapportage-en-perspectiefnota (pdf, 148,85 KB)
20240628-Raadsvragen-SGP-conceptjaarrekening-1e-bestuursrapportage-en-perspectiefnota (pdf, 106,83 KB)
20240625-Raadsvragen-VVD-conceptjaarrekening-1e-bestuursrapportage-en-perspectiefnota (pdf, 155,93 KB)
20240628-Raadsvragen-D66-conceptjaarrekening-1e-bestuursrapportage-en-perspectiefnota (pdf, 89,13 KB)
20240628-Raadsvragen-Groenlinks-conceptjaarrekening-1e-bestuursrapportage-en-perspectiefnota (pdf, 136,84 KB)
20240628-Raadsvragen-ChristenUnie-conceptjaarrekening-1e-bestuursrapportage-en-perspectiefnota (pdf, 92,89 KB)
20240709-Tijdschema-Raadsvergadering (pdf, 37,44 KB)
Notitie van auditcommissie met advies aan raad over de jaarstukken 2023 (pdf, 101,23 KB)
RB2024-105-Zienswijze-Ontsluitingsweg-Tiel (pdf, 50,32 KB)
RV2024-105-Zienswijze-Ontsluitingsweg-Tiel (pdf, 147,94 KB)
RV2024-105-Bijlage-20240626-Plenaire-aantekeningen-Ophemert-26 juni (pdf, 251,72 KB)
RV2024-105-Bijlage-20240306-Verslag-Ontsluitingsweg-Tiel-West (pdf, 891,35 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage