VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 28-05-2024 20:00 uur
Voorzitter: Servaas Stoop
Griffier: Hans van der Graaff


Raadzaal
0
1
0
1
1
1
1
2
0
5
6
4
0
3
6
7
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage