VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 27-02-2024 20:00 uur
Voorzitter: Servaas Stoop
Griffier: Hans van der Graaff


Raadzaal
1
0
1
1
1
1
2
0
8
5
8
5
4
5
5
6
0
11
2
5
6
9
10
3
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage