VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 23-04-2024 20:00 uur
Voorzitter: Servaas Stoop
Griffier: Hans van der Graaff


Raadzaal
0
0
0
1
1
1
2
0
2
4
5
0
4
6
7
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage