VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 09-11-2021 20:00 uur
Voorzitter: Servaas Stoop
Griffier: Koen Steenbergen


De Lingeborgh
0
0
8
3
4
0
0
Algemene bijlage
Reactie op de begroting 2022 fractie GL (pdf, 193,28 KB)
Reactie op de begroting 2022 fractie LLB (pdf, 171,63 KB)
Reactie op de begroting 2022 fractie PvdA (pdf, 42,64 KB)
Reactie op de begroting 2022 fractie SGP (pdf, 126,71 KB)
Reactie op de begroting 2022 fractie VVD (pdf, 27,25 KB)
Reactie op de begroting 2022 fractie CDA (pdf, 75,49 KB)
Reactie op de begroting 2022 fractie CU (pdf, 28,05 KB)
Reactie op de begroting 2022 fractie D66 (pdf, 102,12 KB)
Reactie op de begroting 2022 fractie DB (pdf, 50,57 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage