VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 30-11-2021 20:00 uur
Voorzitter: Servaas Stoop
Griffier: Koen Steenbergen


Videovergadering 1 (Zoom)
0
2
1
2
1
0
2
1
22
2
0
1
1
3
3
2
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage