VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 30-03-2021 20:00 uur
Voorzitter: Servaas Stoop
Griffier: Hans van der Graaff


Videovergadering 1 (Zoom)
0
2
1
1
2
5
3
1
5
1
5
0
0
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage