VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 29-06-2021 20:00 uur
Voorzitter: Servaas Stoop
Griffier: Hans van der Graaff


Videovergadering 1 (Zoom)
0
0
0
1
0
1
1
8
6
16
28
3
27
6
7
6
2
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage