VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 26-01-2021 20:00 uur
Voorzitter: Servaas Stoop
Griffier: Hans van der Graaff


Videovergadering 1 (Zoom)
0
0
1
1
1
1
3
10
2
10
4
14
2
6
3
2
0
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage