VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 25-05-2021 20:00 uur
Voorzitter: Servaas Stoop
Griffier: Hans van der Graaff


Videovergadering 1 (Zoom)
0
0
1
1
1
1
1
0
5
16
1
2
3
4
7
12
8
11
5
5
3
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage