VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 07-07-2020 17:00 uur
Voorzitter: Servaas Stoop
Griffier: Hans van der Graaff


Raadzaal
0
0
1
1
0
0
14
8
8
2
7
11
3
1
1
0
0
0
Algemene bijlage
Concept Besluitenlijst raad 07-07-2020 (pdf, 315,94 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage