VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 30-09-2020 20:00 uur
Voorzitter: Servaas Stoop
Griffier: Hans van der Graaff


Raadzaal
0
12
2
11
3
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage