VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 30-06-2020 20:00 uur
Voorzitter: Servaas Stoop
Griffier: Hans van der Graaff


Videovergadering 1 (Zoom)
0
0
1
2
1
4
29
2
3
2
6
5
6
1
1
0
0
0
Algemene bijlage
Concept Besluitenlijst raad 30-06-2020 (1) (pdf, 408,95 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage