VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 03-03-2020 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Servaas Stoop
Griffier: Conny Smeekes
0
1
1
1
1
1
4
17
2
4
4
Voorzitter: Jos van Maanen
1
2
Voorzitter: Servaas Stoop
4
4
4
3
2
1
0
0
0
Algemene bijlage
Concept Besluitenlijst raad 03-03-2020 (pdf, 317,66 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage