VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 29-09-2020 20:00 uur
Voorzitter: Servaas Stoop
Griffier: Hans van der Graaff


Raadzaal
0
0
1
3
2
1
1
1
3
2
2
16
5
10
1
10
1
3
4
2
4
4
4
5
1
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage