VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 27-10-2020 20:00 uur
Voorzitter: Servaas Stoop
Griffier: Hans van der Graaff


Raadzaal
0
3
1
10
1
1
1
1
3
3
3
0
0
0
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage