VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 26-05-2020 20:00 uur
Voorzitter: Servaas Stoop
Griffier: Hans van der Graaff


Videovergadering 1 (Zoom)
0
0
1
1
1
2
4
14
9
4
6
3
4
5
9
1
0
0
0
Algemene bijlage
Concept Besluitenlijst raad 26-05-2020 (pdf, 330.33 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage