VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 24-11-2020 20:00 uur
Voorzitter: Servaas Stoop
Griffier: Koen Steenbergen


Raadzaal
0
1
1
17
1
0
4
5
4
4
2
6
3
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage