VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 18-05-2020 20:00 uur
Voorzitter: Servaas Stoop
Griffier: Hans van der Graaff


Raadzaal
1
1
0
Algemene bijlage
Concept Besluitenlijst raad 18-05-2020 (pdf, 287.38 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage