VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 18-06-2020 20:30 uur
Voorzitter: Servaas Stoop
Griffier: Hans van der Graaff


Videovergadering 1 (Zoom)
0
0
1
5
7
8
7
5
5
11
14
9
10
6
6
1
3
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage