VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 16-07-2020 20:00:00 uur
Voorzitter: Servaas Stoop
Griffier: Hans van der Graaff


Raadzaal
0
1
6
2
1
1
0
0
0
Algemene bijlage
Concept Besluitenlijst raad 16-07-2020 (pdf, 219.3 kB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage