VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 15-12-2020 20:00:00 uur
Voorzitter: Servaas Stoop
Griffier: Koen Steenbergen


Videovergadering 1 (Zoom)
0
0
1
2
5
9
0
1
2
2
2
5
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage