VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 12-11-2020 20:00 uur
Voorzitter: Servaas Stoop
Griffier: Hans van der Graaff


Raadzaal
0
1
1
17
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage